Voetballen voor kinderen met ASS.
Voetballen voor kinderen met ASS. Voetballen voor kinderen met ASS.

OVER ONS

Autiteam Glimmen

In maart 2011 is Autiteam Glimmen opgericht. De aanleiding was dat de dochter van een van de oprichters niet meer mee kon komen binnen het reguliere voetbal. Dat kwam doordat ze ASS heeft. ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornis, kortweg autisme. Om toch te kunnen blijven voetballen op een passende manier, is het Autiteam Glimmen opgericht.

Voor veel kinderen en jongeren met autisme is sporten in een team lastig: het gaat vaak te snel, er zijn veel onvoorspelbare situaties, vaak ligt er een grote nadruk op presteren, leeftijdsgenoten zijn vaak handiger en motorisch wat beter ontwikkelt, wederzijds begrip is er vaak niet of te weinig, de trainer heeft niet voldoende aandacht voor het kind of de jongere.  Zo kunnen er dus allerlei reden zijn om niet meer mee te kunnen komen. En dat is heel jammer.

Juist omdat voor kinderen met autisme sporten heel belangrijk is: het bewegen stimuleert de motorische ontwikkeling. Het sporten is een sociale bezigheid, iets dat voor veel mensen met autisme lastig of spannend kan zijn. Leren functioneren in een groep is hierbij belangrijk. Allerlei vaardigheden worden getraind: sociale-, emotionele en praktische vaardigheden. Denk maar aan samenwerken en samenspelen, rekening houden met elkaar, hulp vragen, omgaan met winst of verlies, samen opruimen, enzovoort.

En omdat voetballen niet alleen ontzettend leuk is, maar ook belangrijk, vinden we dat dit voor iedereen mogelijk moet zijn. Daarom is Autiteam Glimmem opgericht. Inmiddels zijn er 2 groepen waarbij totaal zo'n 20 tot 25 kinderen en jongeren wekelijks kunnen voetballen. We zien het voetballen als middel om op een nuttige en leuke manier samen te spelen en te oefenen. Het plezier en de ontwikkeling staan voorop!


Visie, missie, doelstelling

Elk kind of jongere sport op zijn of haar eigen manier, waarbij het belangrijk is dat diegene met plezier op het veld staat. Het is onze missie om te zorgen dat zij zich plezierig voelen in de groep, zich kunnen ontwikkelen op sportief en sociaal-emotioneel vlak en/of waar nodig 1 op 1 begeleiding kunnen krijgen op de momenten dat het nodig is. Onze doelstelling ligt daarin besloten. Met als toetje dat we voor degene die dat wil, toewerken naar een regulier (inclusief) voetbalteam die rekening houdt met de persoonlijke wensen. Dat zou toch bij elk team moeten gelden!?

Bestuur

Autiteam Glimmen is een Stichting. Dat wil zeggen dat het een professionele organisatievorm is. Het streven van het bestuur is om passend binnen onze mogelijkheden zo veel mogelijk kinderen de kans te geven om te komen voetballen.
Het bestuur bestaat uit 3 vaste leden. Het bestuur wordt aangevuld met mensen die tijdelijke klussen of projecten doen. Ten slotte zijn er ook de trainers. Zij verzorgen de trainingen, maar denken ook op bestuurlijk niveau mee om het Autiteam zo goed en (financieel) gezond mogelijk te laten werken.

Onze bestuursleden zijn:

Linda Koster

 

Gerda Groen

 

Mark van Splunder